Sportovní - Skandinávská masáž

Masáže jsou určeny nejen pro vrcholové ale i pro amatérské sportovce. Pomohou při přípravě na výkon nebo i po něm. Nejsou vhodné pro osoby, které trpí chronickým onemocněním.

Masáže, které uměly podpořit sportovní výkon, využívali starověcí Řekové - atleti. Masáž rozvinuli Američané na začátku dvacátého století. Použili techniky švédské a finské masáže a upravili je, aby byly vhodné pro sportovní účely.

Masáž stimuluje prokrvení těla a tím i přívod kyslíku, výživy do tkání, pomáhá odstraňovat zplodiny látkové výměny. Ovlivňuje svalové napětí a kloubní pohyblivost, kladně působí na centrální nervový systém, a tedy i na psychiku výsledek co nejlepší.
Využívá určité hmaty a vede je správným směrem, správnou rychlostí a intenzitou.

Používá se u zdravých výkonných sportovců, ale také u rekreačních sportovců.

  • Má vliv celkovou zdatnost, výkonnost a odolnost,
  • Udržuje dobrou fyzickou a psychickou kondici
  • Regeneraci svalů se velmi zkracuje
  • Únava po fyzické zátěži se zkracuje

Pět druhů sportovní masáže

Masáž přípravná

Z pravidla jde o masáž celkovou, vydatnou -„tvrdší“. Především pomocí důkladného hnětení svalstva s kombinací všech vhodných variant tepání. 

Masáž pohotovostní

Sportovce má připravit na podání maximálního výkonu při soutěži. Masáž se provádí krátkou dobu před startem v soutěži a může se zahrnout do rozcvičení v širším slova smyslu. V tréninkových dnech se nepoužívá.
Pohotovostní masáž zařazujete až po pohybovém rozcvičení- v přestávce mezi rozcvičením. Oběhová a dýchací i další funkce se v této přestávce uklidňují.

Masáž mezi jednotlivými výkony

Provádí se jedině při závodech, utkáních, soutěžích. Provádí se mezi výkony, kde jsou přestávky nebo pokud soutěž probíhá několik hodin, dní apod. Provádí se kombinace masáže odstraňující únavu a masáže pohotovostní. Po masáži nesmí být sportovec plně uvolněn.

Masáž odstraňující únavu

Ideální je celková masáž, která trvá cca 40 i více minut - zpravidla jednou až dvakrát týdně dle dohody s trenérem či sportovcem. Nejlépe ve dnech, kdy se nejvíce nahromadila únava z tréninkových cyklů. Po vysoké zátěži je vhodné provést ji až po době uklidnění. Pokud je únava velmi těžká, masáž provedeme následující den. Po celkové masáži odstraňující únavu není vhodná žádná náročná činnost, nejvhodnější je spánek. Pokud to nejde takto provést, má po této masáži následovat nejméně půlhodinový odpočinek.

Léčebná sportovní masáž

Má za úkol urychlovat doléčování některých onemocnění a zvláště zranění sportovce. Měla by probíhat ve spolupráci s lékařem.

Ceník masáže

Délka masáže dle přání klienta od 30 - 90 minut

Záda+šíje 30 min / 210,- Kč 60 min / 420,- Kč
Celotělová 60 min / 420,- Kč 90 min / 650,- Kč
Nohy 30 min / 210,- Kč  

Cena je individuální a závisí na délce masáže, kterou klient potřebuje k regeneraci.
Je-li masáž kratší, než je uvedeno v ceníku, účtuji čas, který jsem věnovala klientovi 1 min / 7 Kč
To platí i v případě delší masáže, než je uvedeno v ceníku.
Neúčtuji další započatou půlhodinu, ale jen minuty.

Máte dotaz nebo se chcete objednat? Napište nám.

CAPTCHA
Tato otázka nám pomáhá chránit se před automatizovanými spamovými roboty.